Classes

Please find below the names and curricula of the courses. The structure of the courses may vary in different cities. You should discuss this situation with your advisor/education director.
Note for the instructors: The listed resources for the following lessons are provided with the intention of assisting you in preparing for the lesson. We hope you find them helpful, but you are free to use other sources outside of what is listed.

Learning Qur'an

In this link, you will find the detailed 4 semester long class curriculum for Quran:
https://drive.google.com/drive/folders/1BzdSYemME8Xl4zWhio_NscT4oK2CnKy3?usp=sharing

Resources for curriculum preparation:
»  Sonsuz Nur - M. Fethullah Gülen
»  Muhtasar- Reşit Haylamaz
»  Efendimiz’in Aile Hayatı - Reşit Haylamaz
»  Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı -Salih Suruç
»  Hz. Muhammed ve İslamiyet - M. Asım Köksal
»  Peygamberimizin Örnek Ahlakı - Mehmed Paksu
»  Sünnete Göre Günlük Hayat 1- Mehmed Paksu
»  Sünnete Göre Günlük Hayat 2- Mehmed Paksu
»  Peygamberimiz (asm) Çocuklara Nasıl Davranırdı? - Nuriye Çeleğen
»  Peygamberimiz (asm) Kadınlara Nasıl Davranırdı? - Nuriye Çeleğen
»  Peygamber Ahlakı - İmam Gazali
»  Peygamber Efendimizin Günlük Hayatı -
Onun Gibi Yaşamak- Mustafa Gündoğdu
»  Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber -
İbrahim Canan
»  In The Footsteps Of The Prophet - TariqRamadan

» Şualar, On Birinci Şuâ, Üçüncü Mes'ele
»  Şualar, Yedinci Şuâ, Ayetül-Kübra, Üçüncüsü
»  Şualar, Yedinci Şuâ, Ayetül-Kübra, Dördüncüsü
»  Sözler, On Dokuzuncu Söz, Birinci ve ikinci Reşhalar
»  Şualar, On Beşinci Şuâ,El-Hüccetü'z-Zehra’nın 1.Makamı
»  İşaratül-i'caz, Bakara Sûresi, 23-
»  24.Ayetin tefsiri, 1.Mesele
»  On Dokuzuncu Söz
»  Onuncu Söz / İkinci İşaret
»  Yedinci Şua / Ayetü'l-Kübra
»  On Birinci Söz
»  Peygamberimizi Tanıma Sünnet ve Hadis - AliÜnal
»  Risale-i Nur'da Hazret-i Muhammed - Yeni Asya
»  Contents of peygamberyolu.com 
»  tr 7/24 - Reşit Haylamaz 

Week 1:
»  Efendimiz (as)ınAllah Nezdindeki Yeri ve Önemi
»  Peygamberlere veEfendimiz(sav)e Imanın Beşer Için Onemi   
»  Efendimiz(as)ınCami (Cok Yönlü) Sahsiyeti ve İnsanlık Için Rol Model Oluşu
Week 2:
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Doğruluk ve Istikamet
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Sabir ve  Tevazu
Week 3:
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Kulluk (Ubudiyet) ve Teslimiyet
» O'nun (s.a.v.) İkliminde İman ve Aksiyon
Week 4:
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Aile Hayatı, Eslerine Karsi Ornek Davranislari
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Anne Baba Hakkı (Sevgisi)
Week 5:
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Çocuk Eğitimi
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Akrabaya İyilik
Week 6:
» O'nun (s.a.v.) İkliminde Hediyeleşme
» O'nun (s.a.v.) İkliminde İltifat, Nezaket ve Teşekkür

Week 7:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Komşu Hakları
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Misafirlik
Week 8:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Dua, Tovbe ve Istigfar
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Namaz§  O'nun (s.a.v.)İkliminde Kuran
Week 9:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Calisma, Gecimini Saglama ve Alisveris
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Misafirlik (Mukerrer)
Week 10:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Saglik, Beslenme ve Spor
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Hayvan Hakları, Hayvan Sevgisi ve Dogayi Korumak
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Giyim Kuşam ve Temizlik
Week 11:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Güzel Ahlak§  O'nun (s.a.v.)İkliminde İstişare ve Cemaat Suuru§  O'nun (s.a.v.)İkliminde Tevbe ve İstiğfar
Week 12:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde İlim ve Sanat
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde İktisat§  O'nun (s.a.v.)İkliminde Emin Olma ve Emanet

Week 13:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Cihad, Cesaret ve Liderlik
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Teblig
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Mesuliyet Duygusu
Week 14:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Adalet
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Fetanet
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Merhamet
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Sabır ve Ofkesine Hakim Olma
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Iffet
Week 15:
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Kardeşlik ve Sahabenin Sergiledigi Uhuvvet
»  O'nun (s.a.v.)İkliminde Yetime Bakmak

Resources for curriculum preparation:
»  Bir Muslumanin Yol Haritasi
»  Nicin Ibadet Etmeliyiz (M.Fettah Resuloglu)
»  Mirac Enginlikli Ibadet - Namaz (FethullahGulen)

Week 1:
»  Din nedir?
»  Dinin kaynağı nedir?
»  Dinler kaça ayrılır?
»  İslam Dini +tarifi + son din olduğuna delili
»  Bütün Peygamberlerin Öğretisi Olarak İslâm (Namaz kitabi)
»  İlim ve din bir arada olmaz mı?
»  Din ve ahlak ilişkisi 
Week 2:
»  Iman nedir?
»  Tasdik edilmesi gereken hususlar/esaslar itibarıyla iman (İmanın geçerli olmasının şartları )
»  Kalpte yerleşmesi ve inkisaf etmesi itibarıyla iman
»  Insana kazandirmis oldugu deger ve imkân itibarıyla iman
Week 3:
»  Bir Şey Kendi Kendine meydana gelebilir mi?
»  Kâinat kendi kendine, Tesadüfen mi meydana gelmiştir?
Week 4:
»  Allah’a iman
»  Allah’in varliginin delilleri
»           1)Kainat
»           2)Kur’an-ı Kerim
»           3)Peygamber Efendimiz(sav)
»           4)Vicdan

Week 5:
»  Allah’ı neden goremeyiz?
»  Her seyi Allah yaratti Allah’i kim yaratti?
Week 6:
»  Allah'in isim vesifatlari
»        A)Allah'in isimleri
»             a.Esmâ-i Hüsnâ ile Dua Etme
»             b.Cevsen-Esma-i Ilâhî Münasebeti
»        B)Allah'in sifatlari
»             a.ZatîSifatlar
»             b.SubutiSifatlar
Week 7:
»  Meleklere iman
»  Meleklerinvarliginin delilleri
»  Dort buyuk melek
»  Kitaplara iman
»  Ilahi kitap nedir
»  Ilahi kitaplaringerekliligi
»  Kur’an’in bahsettigi temel konular
Week 8:
»  Peygamberlere iman
»  Peygamberlerin gonderilis gayesi
»  Peygamberlerin ortak ozellikleri
»  Allah’in gonderdigi peygamberler

Week 9:
»  Efendimiz (sav)hayati (ozet)
»  Peygamberliginindelilleri
»  Guzel ahlaki
Week 10:
»  Mucizeleri
Week 11:
»  Ahirete Iman
»  Kur’an’da ahiret
Week 12:
»  Ahiret hayatinindevreleri
»        a.Kabir Hayati
»        b.Hasirve Mahser Ahvali
»        c.Cennet, Cehennem ve A'raf
Week 13:
»  Ahiret inancininonemi
»  Ahireti inkarininsan hayatindaki olumsuz etkileri
Week 14:
»  Kadere Iman§  Kader & Kaza kavramlari
»  Allah’in onceden bilmesi zorlama midir?
Week 15:
»  Kader bir mazaret midir?
»  Kaderin insan hayati üzerindeki etkileri

Resources for curriculum preparation:
»  Bir Muslumanin Yol Haritasi
»  Nicin Ibadet Etmeliyiz (M.Fettah Resuloglu)

Week 1: Bir Müslümanın Yol Haritası
»  Teklif, mukellef kime denir?
»  Mukellefin gorevleri nelerdir?
»      1)Farz
»            a.Farz-ı Ayn
»            b.Farz-ı Kifaye
»            c.Farzin hukmu nedir?
»      2)Vacip
»           a.Vacibin Hükmü nedir?
Week 2: Bir Müslümanın Yol Haritası
»  Sunnet
»            a.Sünnet-i Müekkede
»            b.Sünnet-i gayrı müekkede
»            c.Sünnetin hükmü / Revatib Sünnetler
»            d.Sünnet namazlar terkedilebilir mi?
»            e.Sünnete uymanın lüzum ve faydalari
Week 3: Bir Müslümanın Yol Haritası
»  Mubah / Mustehab
»  Haram
»  Mekruh
»           a.Tahrîmen Mekruh
»           b.Tenzîhen Mekruh
»  Fâsid / Sahîh /Câiz / Batıl
»  Temizliğin mâna ve önemi
»  Temizlikte denge
»  Abdest basli basina temizlik olmasi / mü'mine kazandırdıkları

Week 4: Bir Müslümanın Yol Haritası
»  Abdest
»         a.AbdestinFarzlari
»         b.AbdestinSünnetleri
»         c.Abdestin  Adabi
»         d.AbdestiBozan haller
»  Abdestin çeşitleri
»         a.Farz 
»         b.Vacip
»         c.Mendub
Week 5: Bir Müslümanın Yol Haritası
»  Gusul 
»         a.Guslü gerektiren durumlar
»         b.Gusletmesi gerekenlere haram olan şeyler
»         c.Gusletmesi gerekenlere mekruh olan şeyler
»         d.Boy abdesti almak gerektiği halde yıkanmamanın hükmü nedir?§  Guslün Farzları
»  Guslün Sünnetlerive âdabı
»  Teyemmum
»         a.Teyyemmümün şartları
»         b.Teyemmümün yapılışı ve bozan haller
Week 6:
»  Namaz
»            Namazın Dindeki Yeri ve Önemi
»            Bir İbadet Olarak Namaz
»  Namazin tarifi ve onemi

Week 7:
»  Namazin cesitlerive
»         1)Farznamazlar
»         2)Vacipnamazlar
»         3)Nafile namazlar ve onemi
Week 8:
»  Namazin farzlari
»  Namazin sartlari
»  Namazin rukunleri
»  Namazin vacipleri
Week 9:
»  Namazin sunnetleri
»  Namazin mekruhlari
»  Namazin adabi
»  Namazi bozan davranislar
Week 10:
»  Namazin 5 vakte tahsisi
Week 11:
»  Küçük Şirk: Riya
»  Namazda farklilik ortaya koyma
»  Namazi suurlu kilma
»  Efendimiz’inNamazı 

Week 12:
§  Namaza Musallat Olan Hastalıklar
Week 13:
§  Tesbihat nedir veonemi
§  I’la-yi Kelimetullah ve namaz dengesi (HE Namaz Kitabi)
§  Namazin Meyveleri
Week 14:
§  Oruc
§       IslamiyetteOruc
§        Orucunonemi
§        Orucunkazandirdiklari
§  Orucun Cesitleri
§  Oruclunun dikkatetmesi gereken hususlar 
Week 15:
§  Zekat
§  Hac

Resources for curriculum preparation:
»  Bir Muslumanin Yol Haritasi
»  Nicin Ibadet Etmeliyiz (M.Fettah Resuloglu)

1. Hafta: Kavramlar – Tanımlar – Kuranın İsimleri
    • Kavramlar
    • Kuranın İsimleri
2. Hafta: Kuranın Yazılma Süreci – Kıraatler
3. Hafta: Kuran İlimleri: Lafızlara Dair İlimler 1
    • Hakikat – Mecaz
    • İstiare – Teşbih – Kinaye
    • Âmm – Hass – Mutlak – Mukayyed
4. Hafta: Kuran İlimleri: Lafızlara Dair İlimler 2
    • Mücmel – Mübeyyen
    • Vücuh ve Nezair: Müşterek Lafızlar
5. Hafta: Kuran İlimleri: Manaya Dair İlimler 1
    • Muhkem – Müteşabih
    • Huruf-u Mukattaa
    • Yeminler
6. Hafta: Kuran İlimleri: Manaya Dair İlimler 2
    • Müşkilül Kuran
    • Siyak-Sibak Bağlam – Esbab-ı Nüzul
7. Hafta: Kuran İlimleri: Manaya Dair İlimler 3
    • Nasih – Mensuh
8. Hafta: Kuran İlimleri: Manaya Dair İlimler 4
    • Kıssalar
    • Emsal
9. Hafta: Kuran İlimleri: Manaya Dair İlimler 5
    • İ’caz
10. Hafta: Tefsir Tarihi Giriş
    • Kavramlar ve Efendimiz, Sahabe ve Tabiin Dönemi Tefsir
11. Hafta: Tefsir Yöntemleri ve Ekoller
    • Sosyal Depremler...
    • Rivayet – Dirayet Tefsirleri – Karma Yöntemli olanlar...
    • Filolojik – Lugavi Tefsirler
12. Hafta: Mezhebi – Kelami Tefsirler
13. Hafta: Fıkhi Tefsirler
14. Hafta: İlmi Tefsirler
15. Hafta: İcCmai – Sosyal Tefsirler
16. Hafta: Tasavvufi – İşari Tefsirler
17. Hafta: Modern Dönem Yorum Yöntemleri ve Tefsir Örnekleri
18. Hafta: Modern Dönem Yorum Yöntemleri 2
19. Hafta: Türkçe Tefsirler
20. Hafta: Mealler

Resources for curriculum preparation:
»  Sonsuz Nur - M. Fethullah Gülen
»  Bilgi Kaynağı Olarak Hadis - Prof. Dr. Ayhan Tekineş
»  Hadis İlmine Giriş - Prof. Dr. Ayhan Tekineş
»  Hadis Usulü ve Tarihi - Prof. Dr. İbrahim Canan
»  Fethullah Gülen Hocaefendi’nin SünnetAnlayışı - Prof. Dr. İbrahim Canan
»  Lecture notes: https://drive.google.com/drive/folders/1sQnmVl8lYGBWlh9JplOw7u22pLhKumy-?usp=sharing 

Week 1:
»  Hadis İlmine Giriş ve Bazı Temel Kavramlar
»  1. Hadis ve Sünnet 
»  2. Rivayet-Râvi 
»  3. Sened-İsnad
»  4. Metin 
»  Hadis İlminin Konusu ve Önemi
Week 2:
»  Kur’an’dan Sonra İkinci Delil Olarak Hadis ve Sünnet
»  Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri ve Bağlayıcılığı 
»  Sünnet ve Hadis Olmadan Din Olur Mu?
»  Sünnetin Evrenselliği
Week 3:
»  Hz. Peygamber Döneminde Hadis
»  Sahabe Döneminde Hadis
»  Tâbiîn Döneminde Hadis

Week 4:
»  Hadislerin Tedvin ve Tasnifi
»  1. Hadis Kaynaklarının Tedvin ve Tasnifi
»  2. Kütüb-i Sitteve Musannifleri
»  Tedvin ve Tasnif Sonrası Hadis Çalışmaları
Week 5:
»  Kaynağına Göre Hadis Çeşitleri
»  1. Kudsî Hadis
»  2. Merfû Hadis
»  3. Mevkuf Hadis
»  4. Maktû Hadis
Week 6:
»  Râvi Sayısına Göre Hadis Çeşitleri
»  1. Mütevâtir Hadis
»  2. Meşhur Hadis
»  3. Âhad Hadis

Week 7:
»  Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri
»  1. Sahih Hadis
»  2. Hasen Hadis
»  3. Zayıf Hadis
»  4. Mevzu Hadis
Week 8:
»  Zayıf Hadisin Çeşitleri
»  1. Seneddeki Kopukluk Sebebiyle (Mürsel, Munkatı’, Mu’dal, Muallak, Müdelles)
»  2. Ravideki Bazı Kusurlar Sebebiyle (Mevzu, Metruk, Münker, Muallel, Müdrec, Maklub, Muzdarib,Şazz, Musahhaf, Muharref)
»  Zayıf Hadis Delil Olur mu ve Zayıf Hadisle Amel Edilir mi?
Week 9:
»  Hadis Uydurma Girişimleri ve Mevzu Hadisleri Tanıma Yolları
»  Hadis Uydurma Girişimlerine Karşı Alınan Tedbirler
»  Hadis Diye Uydurulmuş Sözlerin Yol Açtığı Zararlar
Week 10:
»  Hadiste Sened Tenkidi ve Uygulanan Bazı Metotlar
»  1. Râvinin Adaleti(Ravinin Şahsının İncelenmesi)
»  2. Râvinin Zabtı(Ravinin Edber Yönünün İncelenmesi)


Week 11:
»  Hadiste Metin Tenkidi ve Uygulanan Bazı Metotlar
»  1. Kur’an’aUygunluk
»  2. Sahih Hadislere Uygunluk
»  3. Selim Akla Uygunluk
»  4. Tarihî Verilere Uygunluk
»  5. Dil ve Üslupta Tutarlılık
Week 12:
»  Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasını Konu Edinen Geleneksel Hadis İlimleri
»  Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar
»  1. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması
»  2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi
Week 13:
»  Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Farklı Disiplinlerden Faydalanma
»  Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri
Week 14:
»  İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri
»  Ahlak ile İlgili Hadis Metinleri
»  Kur’an ve Sünnete Bağlılık ile İlgili Hadis Metinleri
Week 14:
»  Muamelat (Ahkâm)Konusunda Bazı Hadis Metinleri
»  İlim Öğrenmenin Faziletiyle İlgili Bazı Hadis Metinleri

»  Links to the followingchapters will be added soon...
»  Note for the instructors: The sections listed below arefor source diversity. It is not expected to cover all the listed sections fromRisales within the designated time. The instructor teaching the lesson canchoose the ones suitable for the student group. Uncovered sources can becompensated in other sessions.

Week 1-2-3   ALLAH'IN VARLIGI VE BIRLIGI ( SOZLER )
»  22.Söz
»  32. Söz
»  20. Mektup
»  33. Mektup
»  23. Lem’a
»  30. Lem’a (Ferdism-i şerifi)
»  32. Lem’a(Tevhidin iki muazzam bürhanı)
»  33. Lem’a(Lem’alar ve Katre Risalesi)
»  2. Şua
»  7. Şua
»  15. Şua (1. Makam1. Kısım)
»  Eski Said Eserleri
»     Muhakemat (Unsur uAkide, Delail-i Sani)
»     Nokta Risalesi(Tevhid Bahsi)


Week 4-5-6-7  AHIRETE IMAN
»  Muhakemat (1911)
»     1. Makale:Unsuru’l Hakikat
»     2. Makale:Unsuru’l Belağat
»     3. Makale:Unsuru’l Akide
»     1. Maksat:Delail-i Sani
»     2. Maksat: Nübüvvet
»     3. Maksat: Haşir§  İşaratu’l İ’caz(1914-1916)
»     Bakara Suresi, 28.Ayet
»  Nokta Risalesi(1919)
»     1.Tevhid Bahsi
»     2. Melaike Bahsi
»     3. Haşir Bahsi
»  Mesnevi (1922-1923)
»     Habab’ın Zeyli,İ’lem 2: Haşrin Nümuneleri
»     Şemme, İ’lem 72 ve73: Hıfz ve Hafiziyet, Baharın Haşre vahid-i kıyasi olması
»  Sözler (1926)
»     10. Söz: HaşirRisalesi
»     28. Söz: 1. Ve 2.Makamları: Cennete Dair ve Lasiyyemalar
»     29. Söz 2. Maksad: Kıyamet hakkında§  Şualar
»     9. Şua: Haşir hakkında

Week 8-9  IMANIN GUZELLIKLERI
»   23. Soz 1.Mebhas 1. Nokta Iman Insani Rabbine Nispet Eder 
»   23. Soz 1.Mebhas 2. Nokta Iman Alemi Rabbine Nispet Eder
»   23. Soz 1.Mebhas 3. Nokta Iman Hem Nurdur Hem Kuvvettir
»   23. Soz 1.Mebhas 4. Nokta Iman Insani Insan Eder Hatta Sultan Eder 
»   23. Soz 1.Mebhas 5. Nokta Iman Duayi Iktiza Eder Week 10-11-12 NAMAZ
»  SOZLER
»     4.Söz- 24 altın,Has Çiftlik, İstasyon ve Uzun Yolculuk
»     9.soz Namazin manasi
»     11.soz
»     21.soz 1.Makam
»      21.soz 1.Makam 1.İkaz: Tevehhüm ü ebediyet
»      21.soz 1.Makam 2.İkaz: İhtiyaç tekerrür ediyor (Vicdan Mekanizması)
»      21.soz1.Makam 3.İkaz: Sabır kuvvetinin dağıtılması
»      21.soz1.Makam 4.İkaz: Namazın mükafaatı
»      21.soz1.Makam 5.İkaz: Dünyevi meşgalelerin namazdan alıkoyması
»  SUALAR
»     6. SUA 1. Nükte:Tahiyyâtın manası
»     6. SUA 2. Nükte:Teşehhüd’de salavat okunmasının hikmeti
»     11. SUA 1. MESELE§      15. Şua Birinci Makam İkinci Kısım Fatiha-i Şerife’nin muhtasar bir hülasası
»     15. SUA İkinci Makam Tahiyyat Kelimeleri

Week 13-14-15 DUYGULAR, LATIFELER
»  MEKTUBAT
»     26. mektup, 8.mesele
»     28. mektup, 3.mesele olan 3. risale
»     29.Mektup, Ramazan-ı Şerife dair ikinci risale olan ikinci kısım
»  SOZLER
»     23. söz, 2.mebhas, 2. nükte
»  MUKADDIME
»     Mukaddime 1. nokta
»     Mukaddime 2. nokta
»     Mukaddime 3. nokta
»     Mukaddime 4. nokta
»     Mukaddime 5. nokta

WEEK 1 Çağlayan, Kasım-2018
»  İnsan Muamması -1
WEEK 2 Çağlayan, Haziran-2019
»  Âdemiyet Muamması 2
WEEK 3 Çağlayan, Ocak-2019
» 
 İnsan Muamması -3
WEEK 4 Çağlayan, Şubat-2019
»  İnsan Muamması -4
WEEK 5 KALBIN ZUMRUT TEPELERI - 3
»  VİCDAN  / Vicdan Genişliği
WEEK 6 Mayıs, 2003
»  AKIL
WEEK 7 Nisan-Mayıs, 1992
»  KALB
WEEK 8 BEYAN
»  Kalp ve Ruh Ufku

WEEK 9 Çağlayan, Ekim-2017
»  Kalb veya Latîfe-iRabbâniye 
WEEK 10 Çağlayan, Kasım-2017
»  Kendi DerinliğiyleLatîfe-i Rabbâniye 
WEEK 11 Çağlayan, Aralık-2017
»  Kendi DerinliğiyleLatîfe-i Rabbâniye -2 
WEEK 12 Çağlayan, Ocak-2018
»  Kendi DerinliğiyleLatîfe-i Rabbâniye -3 
WEEK 13 Haziran, Temmuz, 2003
»  NEFİS  
WEEK 14 KALBIN ZUMRUT TEPELERI - 4
»  Sır, Hafâ ve Ahfâ 
WEEK 15 KALBIN ZUMRUT TEPELERI -2
»  ISAR


1. SEVİYE MÜFREDATI

DERS

KURAN YÜZÜNDEN OKUMA VE MAHREÇ BİLGİLERİ

TECVİD KONULARI

1.Ders
Kur’an-ı Kerim’in Düzgün Okumanın Önemi ( Lahn-ı Celi  ve Lahn-ı Hafi),TECVİDİN HÜKMÜ
TENVİN VE NUNU SAKİN - İZHAR VE İKLAB
2. Ders
Mahreçler 1 -10 HARFLER
İDĞAM MEAL ĞUNNE, İDĞAM BİLA ĞUNNE
3. Ders
Mahreçler 11-20 HARFLER
İHFA
4. Ders
Mahreçler 20-28 HARFLER
SAKİN MİMİM HALLERİ, İDĞAM MİSLEYN
5. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 1-8
İDĞAM MÜTECANİSEYN
6. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır)9-12
İDĞAM MÜTEKARİBEYN VE KALKALE
7. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 13-17
LAFZATULLAH, ZAMİR
8. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 18-21
HÜKMÜRRA
9. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır)22-27
HÜKMÜRRA
10. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 28- 32
SEKTE
11. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır)33-36
HARFİ MEDLER, SEBEBİ MEDLER, MADDİ TABİİ
12. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 37- 40
MEDDİ MUTTASIL VE MEDDİ MUNFASIL
13. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır)41-46
MEDDİ LAZIM VE MEDDİ ARIZ
14. Ders
Yasin Suresi  ( Beşer Satır) 47-50
MEDDİ LİN

2. SEVİYE MÜFREDATI

DERS

YÜZÜNDEN

TALİM

TECVİD TEKRARI

1.Ders
YASİN 51-54
SÜBHANEKE
TENVİN VE NUNU SAKİN - İZHAR VE İKLAB
2. Ders
YASİN 55-60
SÜBHANEKE
İDĞAM MEAL ĞUNNE, İDĞAM BİLA ĞUNNE
3. Ders
YASİN 61-65
TAHİYYAT
İHFA
4. Ders
YASİN 66-70
TAHİYYAT
SAKİN MİMİM HALLERİ, İDĞAM MİSLEYN
5. Ders
YASİN 71-78
ALLAHUMME SALLİ
İDĞAM MÜTECANİSEYN
6. Ders
YASİN 79-83
ALLAHUMME BARİK
İDĞAM MÜTEKARİBEYN VE KALKALE
7. Ders
FETİH 1-5
RABBENA ATİNA      /    RABBANAĞFİRLİ
LAFZATULLAH, ZAMİR
8. Ders
FETİH 6-9
KUNUT 1
HÜKMÜRRA
9. Ders
FETİH 10-11
KUNUT 2
HÜKMÜRRA
10. Ders
FETİH 12-14
EUZÜ BESMELE  /     KELİME-İ TEVHİD
SEKTE
11. Ders
FETİH 15
NAMAZ TESBİHLERİ
HARFİ MEDLER, SEBEBİ MEDLER, MADDİ TABİİ
12. Ders
FETİH 16-17
EZAN- KAMET-EZAN DUASI
MEDDİ MUTTASIL VE MEDDİ MUNFASIL
13. Ders
FETİH 18-20
MÜEZZİNLİK DUALARI
MEDDİLAZIM VE MEDDİ ARIZ
14. Ders
FETİH 21-23
MÜEZZİNLİK DUALARI
MEDDİ LİN

3. SEVİYE MÜFREDATI

DERS

YÜZÜNDEN

TALİM

MAHREÇLER VE SIFATLARI

1.Ders
FETİH 24-25
FATİHA SURESİ
MAHREÇ ( 1-14 HARFLER)
2. Ders
FETİH 26-28
ASR SURESİ
MAHREÇ ( 15 -28 HARFLER)
3. Ders
FETİH 29
FİL SURESİ
SECAVENDLER (DURAKLAR)
4. Ders
FETİH 30
KURAYŞ SURESİ
VAKIF VE VASIL
5. Ders
MÜLK 1-5
MAUN SURESİ
KURAN'DAKİ İŞARETLER (MED , KASR, İMALE, TESHİL, VS)
6. Ders
MÜLK 6-12
KEVSER SURESİ
HIZ YÖNÜYLE KURAN-I OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (TAHKİK VE TERTİL, TEDVİR, HADR)
7. Ders
MÜLK 13-17
KAFİRUN SURESİ
SIFATLAR, FAYDALARI, CEHR VE HEMS
8. Ders
MÜLK 18-21
NASR SURESİ
ŞİDDET, BEYNİYYE VE RİHVET
9. Ders
MÜLK 22-26
TEBBET SURESİ
İSTİ'LÂ VE İSTİFÂLE
10. Ders
MÜLK 27-30
İHLAS SURESİ
İTBÂK VE İNFİTÂH
11. Ders
NEBE 1-12
FELAK SURESİ
KALKALA, İSTİTÂLE VE SAFİR
12. Ders
NEBE 13-21
NAS SURESİ
İNHİRAF, TEKRİR VE TEFEŞŞİ
13. Ders
NEBE 22-30
DUALARIN TEKRARI
LİN VE ĞUNNE
14. Ders
NEBE 31-40
SURELERİN TEKRARI ( 6 SURE)
.

4. SEVİYE MÜFREDATI

DERS

YÜZÜNDEN

TALİM

MAHREÇLER VE SIFATLARI

1.Ders
ELİF LAM MİM  BAKARA SURESİ 1-5
.
SIFATLARIN TEKRARI
2. Ders
ÂYETEL KURSİ
ELİF LAM MİM  BAKARA SURESİ 1-5
SIFATLAR, FAYDALARI, CEHR VE HEMS
3. Ders
EMENARRASULU
ÂYETEL KURSİ
ŞİDDET, BEYNİYYE VE RİHVET
4. Ders
HÜVALLAHÜLLEZİ
EMENARRASULU
İSTİ'LÂ VE İSTİFÂLE
5. Ders
SALÂT I MÜNCİYE
EMENARRASULU
İTBÂK VE İNFİTÂH
6. Ders
SALÂT I TEFRİCİYYE
HÜVALLAHÜLLEZİ
KALKALA, İSTİTÂLE VE SAFİR
7. Ders
HUTBE DUALARI
SALÂT I MÜNCİYE
İNHİRAF, TEKRİR VE TEFEŞŞİ
8. Ders
HUTBE DUALARI
SALÂT I TEFRİCİYYE
LİN VE ĞUNNE
9. Ders
HUTBE DUALARI
DUHA , İNŞİRAH
.
10. Ders
HUTBE DUALARI
TİN , KADİR
.
11. Ders
CENAZE DUASI
ALAK
.
12. Ders
SABAH NAMAZI TESBİHATI
BEYYİNE
.
13. Ders
AKŞAM NAMAZI TESBİHATI
ZİLZAL , ADİYAT
.
14. Ders
.
KARİA , TEKASÜR , HÜMEZE
.

Can’t find the right integration?
Get in touch with us
and we’ll make it happen.

Ready to get started?

Login