Reading

Please find below the comprehensive list of books. It is important to note that each track has distinct reading requirements. We advise referring to the handbook for more detailed information regarding the specific track you are pursuing. If you would like to suggest a book to be included in our lists, please click here.

»  Don Quixote (Don Kişot)
» A Tale of TwoCities (İki Şehrin Hikâyesi)§  The Lord of theRings (Yüzüklerin Efendisi)
» Le Petit Prince (KüçükPrens)
»  The Hobbit (Hobbit)
»  The Alchemist (Simyacı)
»  Anne of GreenGables (Yeşilin Kızı Anne)
»  Black Beauty: HisGrooms and Companions: The autobiography of a horse (Siyah İnci)

»  Il Nome della Rosa (GülünAdı)
»  Watership Down (WatershipTepesi)
»  Jonathan LivingstonSeagull (Martı Jonathan Livingston) 
»  Sophie's World (Sofie'nin Dünyası)
»  1984
»  Animal Farm (Hayvan Ciftligi)
»  The Almond Tree (Badem Agaci)
»  A Message toGarcia (Garcia'ya Mektup)

»  Mehmet Akif Ersoy: Safahat
»  Kemal Tahir: Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu
»  Behçet Necatigil: Sevgilerde
»  Nazım Hikmet: Memleketimden İnsan Manzaraları; Kuvayi Milliye Destanı
»  Peyami Safa: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Yalnızız
»  Ahmet Hamdi Tanpınar: Beş Şehir, Huzur

»  Nurettin Topçu: İsyan Ahlakı, Yarınki Türkiye, Türkiye’nin Maarif Davası
»  Sezai Karakoç: Mona Rosa, Yitik Cennet, Şiirler 3, 4; Mehmet Akif
»  Cemil Meriç: Bu Ülke, Mağaradakiler, Kırk Ambar
»  Atilla İlhan: Bütün Şiirler
»  Sabahattin Ali: Kürk Mantolu Madonna
»  Yunus Emre Divanı

»  Dostoyevski: Cinler, Delikanlı, Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza
»  Maksim Gorki: Benim Üniversitelerim
»  Jack London: DemirÖkçe, Beyaz Diş
»  Amin Maalouf: Doğunun Limanları, Semerkant, Afrikalı Leo,
»  Papalagi: GöğüDelen Adam
»  Hermann Hesse: Siddharta, Bozkır Kurdunun Düş Yolculukları
»  Stefan Zweig: Vicdan Zorbalığa Karşı
»  Kessel: Atlılar
»  Tolstoy: Hacı Murat, Diriliş, Anna Karenina, Savaş ve Barış
»  Garcia Marquez: Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık
»  Euxpery: KüçükPrens, Kale
»  Livingston: Martı
»  İbn Tufeyl: Haybin Yakzan
»  Dickens: İki Şehrin Hikâyesi
»  Çehov: Hikâyeler
»  Gogol: Palto
»  Turgenyev: Babalar ve Oğullar
»  Zweig: Yıldızın Parladığı Anlar
»  Victor Hugo: Sefiller
»  Kafka: Dava, Şato, Babama Mektup
»  Albert Camus: Yabancı, Düşüş, Başkaldıran İnsan
»  Dino Buzatti: Tatar Çölü
»  Şolohov: Durgun Akardı Don
»  Pasternak: Doktor Jivago
»  Hamsun: Göçebe, Açlık, Dünya Nimeti
»  Paul Sartre: Bunaltı, Varoluşçuluk
»  Rilke: Genç Bir Şaire Mektuplar, Şiirler
»  Kazancakis: ElGrecoya Mektuplar, Günaha Son Çağrı
»  Goethe: Faust,Batı-Doğu Divanı
»  Cervantes: Don Kişot

»Mallarme:  Şiirler    
»Seferis:  BütünŞiirleri    
»Kavafis:  BütünŞiirleri    
»Baudlaire:  KötülükÇiçekleri    
»Virginia Woolf: Dalgalar    
»Balzac:  Vadideki Zambak, İhtişam ve Sefalet, Köy  Hekimi    
»Soljenitsin: Kanser Koğuşu    
»Melville:  Moby Dick    
»Steinbeck:  Farelerve İnsanlar    
»Proust:  Kayıp Zamanın İzinde (6 kitap)    
»İvo Andriç:  Drina Köprüsü    
»W Faulkner:  Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken    
»Hemingway:  Çanlar Kimin İçin Çalıyor    
»Thomas Mann: Büyülü Dağ,  Yusuf ve Kardeşleri    
»Petrov, Ak Zambaklar  Ülkesinde    
»Hölderlin:  Seçme Şiirler    
»Pablo Neruda:  Kara Ada Defteri, Evrensel Şarkı  
»Ezra Pound: Kantolar    
»S. Eliot:  Bütün Şiirleri    
»Conrad:  Karanlığın Yüreği    
»Umberto Eco:  Gülün Adı    
»L. Borges:  Düşsel Varlıklar Kitabı    
»Triolet:  GünDoğarken Bülbül Susar    
»Dhammapada: Mükemmelliğe  Giden Yol, Buda’nın Öğretileri    
»İbn Hazm:  Güvercin Gerdanlığı    
»İvan İllich: Okulsuz Toplum    
»Eric Fromm: Sevginin ve  Şiddetin Kaynağı, Özgürlükten Kaçış, Sevme Sanatı    
»Levinas:  Tanrı,Ölüm ve Zaman, Sonsuza Tanıklık    
»Fanon:  Yeryüzünün Lanetlileri    
»Etienne la Boetie: Gönüllü  Kulluk Üzerine Söylev

»  Edward Said: Yersiz Yurtsuz
»  Ziyaüddin Serdar: Cenneti Arayan Adam
»  Kazancakis: El Greco’ya Mektuplar
»  Ümit Meriç: Babam Cemil Meriç
»  P. Sartre: Sözcükler
»  James Joyce: Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi
»  İvan Agueli: Özgürlüğün Romanı

»  Roger Garaudy: Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum
»  Manning Marable: Malcolm X
»  Stanley Wolpert: Gandi’nin Tutkusu
»  Eknath Easwaran: İslam’ın Silahsız Askeri
»  Aliyaİzzetbegoviç: Tarihe Tanıklığım
»  Althusser: Gelecek Uzun Sürer

»  Said Hatiboğlu: Müslüman Kültürü Üzerine, Hilafetin Kureyşliliği
»  Mehmet Paçacı: Kur’an’a Giriş
»  Yaşar Kandemir: Mevzu Hadisler
»  Ethem Ruhi Fığlalı: Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri
»  Muhammed Ebu Zehra: Mezhepler Tarihi
»  Martin Lings: Muhammed’in Hayatı
»  Hamidullah: İslam Peygamberi
»  Cabiri: Felsefi Mirasımız, Yeniden Yapılanma, Arap Aklının Oluşumu, Arap Ahlaki Aklı, İbn Haldun
»  Watt: İslam Vahyi, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, İslam Nedir, Muhammed Mekke’de, Muhammed Medine’de
»  Rodinson: Hz. Muhammed
»  Şarkavi: Özgürlük Peygamberi
»  Ali Bulaç: Medine Sözleşmesi, İslam Düşüncesinde Din-Felsefe/Vahiy-Akıl İlişkisi

»  Hasan Kamil Yılmaz: Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
»  Wael b. Hallaq: An Introduction to Islamic Law (İslam Hukuku’na Giriş)
»  Diyanet İlmihalI-II
»  İsmail Özsoy: Faiz ve Problemleri
»  Muhammed Hamidullah: İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları
»  Muhammed Hamidullah: İslam Peygamberi
»  Reşit Haylamaz: Şefkat Güneşi/Efendimiz 1-2
»  Necip Fazıl: Çöle İnen Nur
»  Yusufel-Kandehlevi: Hayatü’s-sahabe
»  Ahmed Akgündüz: Bilinmeyen Osmanlı
»  Hasan Yenibaş: Peygamberler Tarihi
»  Ali Ünal: Din Etrafında
»  İrfan Yılmaz Fuat Sezgin: Yitik Hazinenin Kâşifi
»  Muhammed Draz: Kur’an’a Giriş, Kur’an Ahlakı
»  Prof. Saim Kılavuz: Anahatlarıyla İslam Akaidi

KIRIK TESTİ
»   KırıkTesti
»  Sohbet-i Cânan
»  Gurbet Ufukları
»  Umit Burcu
»  İkindi Yağmurları
»  Diriliş Çağrısı
»  Ölümsüzlük İksiri
»  Vuslat Muştusu
»  Kalb İbresi
»  Cemre Beklen

KIRIK TESTİ
»  Yaşatma İdeali
»  Yenilenme Cehdi
»  Mefkure Yolculuğu
»  Buhranli Gunler ve Umit atlasimiz
»  Yolun Kaderi
»  Dert Musikisi
»  Istikamet Cizgisi
»  Imtihanlar Kusagi
»  Işık Karanligi Bogarken

PRİZMA
»  Prizma 1
»  Prizma 2
»  Prizma 3
»  Prizma 4
»  Kendi İklimimiz
»  Yol Mülâhazaları
»  Zihin Harmanı
»  Çizgimizi Hecelerken
»  Kendi Ruhumuzu Ararken

ÇAĞ VE NESİL
»  Cağ ve Nesil
»  Buhranlar Anaforunda İnsan
»  Yitirilmiş Cennete Doğru
»  Zamanın Altın Dilimi
»  Günler Baharı Soluklarken
»  Yeşeren Düşünceler
»  Işığın Göründüğü Ufuk
»  Örnekleri Kendinden Bir Hareket
»  Sükûtun Çığlıkları

SEÇMELER
»  Sonsuz Nur
»  İrşad Ekseni
»  Olcu ve Yoldaki Işıklar
»  Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar
»  Gufranla Tullenen Oruc
»  Bahar Nesidesi
»  Ruhumuzun Heykelini Dikerken
»  Mirac Enginlikli Ibadet Namaz
»  Sosyal Adaletin Temel Unsuru Zekat

ENGLISH
»  Messenger of God: Muhammad
»  Essentials of Islamic Faith
»  Emerald Hills of the Heart 1
»  Emerald Hills of the Heart 2
»  Emerald Hills of the Heart 3
»  Emerald Hills of the Heart 4
»  Speech and Power of Expression
»  Pearls of Wisdom
»  Statue of Our Souls

»  Asayi Musa
»   Sozler
»   Mektubat
»   Lemalar
»   Şualar
»   Barla Lahikası
»   Kastamonu Lahikası

»  Emirdağ Lahikası
»  İşaratü-l İ'caz
»   Mesnevi-i Nuriye
»   Sikke-i Tasdik-i Gaybi
»   Tarihçe-i Hayat
»   İman ve Küfür Muvazeneleri
»   Muhakemat

Can’t find the right integration?
Get in touch with us
and we’ll make it happen.

Ready to get started?

Login